כתבינו

11.10.2008

אקולוג ויועץ סביבתי לצוותי תכנון, מקימו ומנהלו הראשון של מחוז הצפון במשרד להגנת הסביבה, חבר הישוב כליל, אופנוען.

26.12.2010

אני בת הגליל העליון וסטודנטית לחינוך בתל-חי
من سكانالجليل الاعلى وطالبة في كلية تل حاي

06.06.2011

ד"ר ספרן מלמדת במכללה האקדמית עמק יזרעאל.

10.02.2009

פעילה חברתית, שותפה בעמותה לקידום מיומנויות הקרקס בישראל, בהקמה והפעלת הקרקס בכפר יהושע

27.01.2010

תושב קיבוץ בית קשת, מנחה קבוצות דיאלוג

01.01.2009

מנהלת "מרחב ציבורי משותף", עמותת סיכוי, מנחה-שותפה ומרכזת "יחד בכרמיאל", שתיל, מנחה קבוצות תמיכה לקרובים המלווים חולים במחלות מאיימות חיים

12.11.2008
27.10.2008

תושבת נופית

04.02.2013

הכותבת היא רכזת תחום תרבות יהודית של "עמותת הגלל לחינוך ערכי - שורשים – מקום בגליל".

06.10.2008

הכותבת היא תושבת מורשת, רכזת תחום תרבות יהודית של "עמותת הגליל לחינוך ערכי - מקום בגליל" - שורשים.

06.10.2008

מרכזת הפרקטיקום בחוג לשרותי אנוש
המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

25.06.2012

חברת קיבוץ כברי, עוסקת בגינון, פעילה בתחום איכות הסביבה, אמנית מוזיאקה. מפעילה בכברי פרוייקט הפרדת אשפה אורגנית ושוק חליפין.

18.10.2009