טיולי מים בצפון

יש אומרים.. האמונה נותנת בינה, וזאת לדעת את כוחו של המעיין לרפא ולטהר, כפי שנאמר בחסידות על סוד "מעיינות": "מעיין נובע חכמה" (רבי נחמן מברסלב), על פי היהדות במקום שם נוצר המעיין "עין שבע" מתחברים בימיי קדם שבעה מעיינות, יש לציין שקיימים רק חמישה מקורות כיום, אך הספרה שבע המייצגת את הקודש שחל בתוך...
כתבה -- 28/09/2014 -- 1 תגובות