סיכוי

"האירועים הקשים של אוקטובר אשתקד סימנו עבורנו – אזרחים ישראליים ותושבים במשגב – קו פרשת-מים קיומי. בשוך ההפגנות ועם חזרה לשגרה לכאורה, הלכה וגברה בקרב רבים בתוכנו ההכרה כי הנחות ומוסכמות שהשתרשו במשך 50 שנה שוב אינן תקפות. נכנסנו, כמעט בבת-אחת, לעידן חדש בחיים המשותפים של יהודים וערבים במדינת ישראל...
טור -- 22/05/2012 -- 8 תגובות