הגלילה

    מאת נעמה נאמן-מזרחי   הוגו-צבי שצמן (1976-1900) ורעייתו לאה-גרטרוד לבית וולך (1983-1906) באו לארץ מגרמניה ב-1934. לקראת עלייתם הצטרפו לקבוצת הכשרה של תנועת הנוער הציונית הגרמנית "בלאו-וייס" - הוגו-צבי הוכשר כנגר ולאה-גרטרוד למדה ספָרות וטיפול בתינוקות. עם הגעתם ארצה...
טור -- 25/03/2012
      לוח השיש במורד גבעת החילות: סיפור אישי / אמנון לוין   בעלייה מצומת מצודות לתל-חי עטפו האיקליפטוסים את הכביש כסוכה צפופה. איני יודע ממתי בדיוק אני זוכר את לוח השיש המבהיק ממערב במורד הגבעה, אבל אני זוכר היטב את המבטים שהייתי מגניב אליו בכל נסיעה לכפר גלעדי. ידעתי שהוא...
טור -- 25/03/2012