מדור תעסוקה العمل والتشغيل

קליעת סלים בכפר מנדא - מיכל בעבודה
24/07/2013 אסנת שפרלינג اسنات شبرلينج
03/03/2013 חדוה ליבנת حدفا لفنات