מדור חברה مجتمع

17/10/2013 צפי סימונס تسيفي سيمونز
15/09/2013 דב קולר دوف كولر