מדור חברה مجتمع

28/05/2015 טלי איזנר פרידמן طالي أيزنر فريدمان
18/12/2014 ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי د. رفيطال شوارتس سفيرسكي
05/11/2014 ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי د. رفيطال شوارتس سفيرسكي
04/11/2014 ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי د. رفيطال شوارتس سفيرسكي
27/10/2014 מערכת דוגרינט دوغري نت