מדור דעות آراء

10/12/2012 ליאת טאוב ليئات طاؤوب
28/10/2012 לאון גרשוביץ ليؤون جرشوفيتس
29/09/2012 חגית לביא حاجيت لافي