מדור דעות آراء

 

 

* indicates required
03.04.2017
איציק גרשוני ايتسيك جرشوني
29.05.2016
פאטמה בכרי
10/12/2012 ליאת טאוב ليئات طاؤوب
28/10/2012 לאון גרשוביץ ليؤون جرشوفيتس
29/09/2012 חגית לביא حاجيت لافي
24/09/2012 דן בבלי دان بابلي