מדור דעות آراء

המינימליסט
07/04/2013 טלי איזנר פרידמן طالي أيزنر فريدمان
10/03/2013 סמאח בסול سماح بصول
רכבת
16/01/2013 סיגלית אור سيجليت أور