מדור דעות آراء

 

 

* indicates required
03.04.2017
איציק גרשוני ايتسيك جرشوني
29.05.2016
פאטמה בכרי
10/03/2013 סמאח בסול سماح بصول
רכבת
16/01/2013 סיגלית אור سيجليت أور