מדור דעות آراء

22/06/2015 סאמיה נאסר سامية ناصر
11/06/2015 جنان توما خوري ג'נאן תומא-ח'ורי
24/11/2014 جنان توما خوري ג'נאן תומא-ח'ורי