מדור חינוך וספורט التعليم والرياضة

 

 

* indicates required
09.09.2016
טלי איזנר פרידמן طالي أيزنر فريدمان
06.10.2015
מעין אינגר
15/08/2013 סתו הרצוג ستاف هرتسوغ
20/06/2013 סתו הרצוג ستاف هرتسوغ
חידון התנ"ך בבי"ס אדם חברה וטבע כרמיאל
09/06/2013 סתו הרצוג ستاف هرتسوغ