מחוז צפון במשרד הפנים נדרש לפעול להפסקת זיהום נחל יסף

נושא

במשך מספר חודשים זורם ביוב גולמי אל נחל יסף, עקב תקלה בקו המאסף הראשי משפכי הכפרים אבו סנן וכפר יאסיף- אל מתקן הטיהור בבית העמק.

למרות פניות חוזרות ונשנות של כל הגופים הקשורים לנושא, כולל המועצה האזורית מטה אשר, לא תוקן הקו. הביוב ממשיך לזרום ולזהם את הנחל, את מי התהום וכן את חוף הים וגדודיות הסלעים שבקו החוף.

המשרד להגנת הסביבה החל בהליכי אכיפה נגד ראשי המועצות של אבו סנן וכפר יאסיף, על פי חוק המים והתקנות למניעת זיהום מים.

בסיור לאורך הנחל, שערך מנהל מדור ניטור נחלים של רשות הטבע והגנים ביום שישי 16 בינואר 2009, נצפתה זרימת מי השפכים שנבעה מצינור היוצא מהקו הראשי - אל הנחל. המים, המלווים בקצף ובריח רע, זרמו מהצינור בנ.צ. 214369/762830 לכיוון ערוץ הנחל הזורם מערבה אל הים התיכון.

לאור הממצאים, שלח מנהל מדור ניטור הנחלים מכתב אל הממונה על מחוז צפון במשרד הפנים, ודרש ממנו לפעול במלוא סמכותו בקרב ראשי הרשויות הרלוונטיות לתיקון הקו לאלתר ולמניעת המשך זיהום נחל יסף וסביבתו.

מקור: רשות הטבע והגנים תאריך עדכון: 27/01/2009

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם