תרגום לערבית الترجمة للعربية

מה באמת קורה בראמיה בכרמיאל? תמונת מצב וסקירה הסטורית

ما الذي يحدث في حي رمية بكرمئيل؟ صورة الوضع وجرد تاريخي

נושא

מה בעצם קורה בשכונה הבדואית ראמיה בכרמיאל? - לפניכם סקירה היסטורית, מאז הקמת כרמיאל, ותמצית המאבק הציבורי והמשפטי של תושבי ראמיה נגד הפקעת קרקעותיהם. כמו-כן, מובאים בקיצור דרישות התושבים, ועמדותיהם של רשות מקרקעי ישראל ושל עיריית כרמיאל.

סקירה היסטורית של מאבק תושבי ראמיה

בתחתית הדף קישורים לכל הכתבות על ראמיה.

1964
הקמת כרמיאל, על אדמות שהופקעו מדיר אל אסד, מג'ד אל כרום, בענה ונחף.

19.3.1976
הפקעת הקרקע המדוברת בראמיה.
כ-100 דונם אדמות פרטיות, בבעלות 7 בתי אב מהשבט הבדואי סוואעד.הקרקע רשומה בייעוד חקלאי, ועליה מבני מגורים, מבנים חקלאיים ועיבוד חקלאי.

האדמות יועדו להקמת שכונות "מכוש" ו"רבין" בדרום-מערב כרמיאל.

30.3.1976
ארועי יום האדמה הראשון במחאה על הפקעת יותר מ- 20 אלף דונם קרקעות  באזור כרמיאל-סכנין.

1989
עדי אלדר נכנס לתפקיד ראש העיר כרמיאל

 1991
בית המשפט העליון אישר את ההפקעה
תושבי ראמיה קיבלו צוי פינוי.

1995
חתימת מסמך ההבנות, אשר קיבל תוקף של הסכם מחייב.
החותמים: יוסף סוועאד מראמיה, מהנדס העיר כרמיאל, נציגת מינהל מקרקעי ישראל וח"כים ערביים.
כל בית אב יחתום מול המנהל על הסכם פינוי-פיצוי, יפנה את השטח ויקבל את הפיצויים שנקבעו:
30 מגרשים דו-משפחתיים בכרמיאל, שירשמו בטאבו
15 דונם לחלקאות ולמרעה
15 מגרשים לבניה מחוץ לכרמיאל, שירשמו בטאבו
פיצוי כספי על השטחים לפי הערכת שמאי.

תושבי ראמיה התחייבו להעביר למנהל רשימה, המוסכמת עליהם, של המפתח לחלוקת המגרשים.

1998
מגרשי הפיצוי היו מוכנים למסירה.
2 בתי אב חתמו על חוזה מול המנהל (2001-3), פינו את השטח שהיה בבעלותם (38.6 ד') ובנו בתי מגורים על חלק ממגרשי הפיצוי שנמסרו להם.

הפיצוי שנמסר לבתי האב האלו, היה לפי עקרון הבעלות היחסית - מספר מגרשי הפיצוי ביחס לגודל השטח שהופקע. אלו היו המשפחות שבבעלותן החלק הגדול יחסית של אדמות ראמיה, ולכן מספר המגרשים שקיבלו היה גדול, עדיין חלק מהמגרשים עומדים ריקים ולא נבנו עליהם דירות. לטענת תושבי ראמיה, המהלך הזה שנקט המנהל, גרם לסכסוכים פנימיים קשים בין תושבי ראמיה לבין עצמם. זאת מכיוון, שמספר המשפחות שנשארו בראמיה הזקוקות לפתרון דיור, גדול ממספר מגרשי הפיצוי שנשארו לפי מסמך ההבנות.

2009
בית המשפט המחוזי קבע, שמסמך ההבנות מ-1995 עדיין בתוקף.
על המנהל להוסיף מגרשים על הפיצוי שנקבע.
נמתחה ביקורת על מנהל מקרקעי ישראל שהפר את ההסכם, בכך שקבע בעצמו קריטריונים לחלוקת השטח (לפי בעלות יחסית). על תושבי ראמיה מוטל עדייין להסכים ביניהם על הקריטריונים לחלוקת השטח.

2010
3 בתי אב מתושבי ראמיה ביקשו לחתום על הסכם פינוי-פיצוי אך המנהל, בעקבות הביקורת מבית המשפט ואי הסכמתו להוסיף פיצויים, נמנע מלבצע את ההסכם.

2013
מחלוקת פנימית בין תושבי ראמיה
בין 5 בתי האב שנותרו בראמיה, היו חילוקי דעות לגבי אופן חלוקת הפיצויים:
עקרון הבעלות היחסית - לפי גודל המשפחה המקורי.
או עקרון הריבוי הטבעי - לפי גודל המשפחה הנוכחי.
בית המשפט נדרש להכריע ובאוגוסט 2013 נפסק:
העקרון שיקבע הוא עקרון הבעלות היחסית, והוא יחייב את כולם. מי שלא יחתום בתוך 90 יום על הסכם פינוי פיצוי יחשב כמוותר על הפיצוי החריג וישאר רק עם הפיצוי הכספי לפי הערכת שמאי.
3 בתי אב הגישו ערעור על החלטה זו, אחד מהם באיחור.
שאר המשפחות לא הגישו ערעור
ובכל מקרה הם עדיין לא פינו את שטחי המגורים שלהם.

בעקבות פסה"ד המחוזי נחתם לאחרונה,  הסכם פינוי – פיצוי נוסף, במסגרתו התחייבו החותמים לפנות את השטח המוחזק על ידם (8.2 ד').

3.2.2014
פגישה בעניין ראמיה בועדת הפנים של הכנסת.
תושבי ראמיה מציגים רשימת דרישות מגובשת.
נכון לתאריך זה, הם מאוחדים בדרישה לדיור חלופי לכל 45 המשפחות הגרות היום בראמיה, ללא קשר לגודל החלקה שבבעלותם (עקרון הריבוי הטבעי).
לטענתם, הפעולה של מנהל מקרקעי ישראל בדרך של פיצוי לפי עקרון הבעלות היחסית היה מהלך שזרע סכסוכים פנימיים אצלם. לדברי סאלח סועאד המרכז כיום את המאבק, הדרך היחידה להמשיך היא בפעולה משותפת ובערבות הדדית, עד להסדר דיור הולם לכל תושבי ראמיה. קיימת הסכמה בין המשפחות שהמאבק הוא משותף.
הועדה תמליץ על הליך גישור למציאת פתרון, שילוו אותו שני חברי כנסת.

28.10.2015
בית המשפט העליון, בשבתו כבית דין לעירעורים אזרחיים, דחה את העירעור שהגישו תושבי ראמיה. בפסק הדין נקבע, כי למשפחות המתגוררות בשכונת הפחונים שבלב כרמיאל יש 30 יום לחתום על מסמכי הפינוי. עוד נקבע, כי אם יחתמו, תינתן להם ארכה של שנה להתפנות מהמקום, אולם אם יעדיפו שלא לחתום, יינקטו נגדם צעדים כדי לפנותם, כשאחת הדרכים היא פתיחת תיקים בהוצאה לפועל.

כיום הובהר, שבמהלך החודשים הקרובים לא יתבצע פינוי, אך פתרון אחר עדיין לא נמצא. התושבים ממשיכים במאבק ומסרבים לפנות את בתיהם.

 

מקורות:
פסקי הדין המוזכרים, פרסומים מטעם תושבי ראמיה, דוברת עיריית כרמיאל, דוברת רשות מקרקעי ישראל, סיור בראמיה ושיחות עם סאלח סועאד, מקורות חדשותיים ברשת.

תמצית עמדות הצדדים

דרישות תושבי ראמיה:
מתוך נייר עמדה של ועד התושבים, פברואר 2014

 • הקפאת כל צווי הפינוי וההריסה מאז 1991.
 • חיבור מידי של 45 המשפחות שגרות בראמיה כיום לרשת החשמל הציבורית, עד לסיום המשא ומתן בנושא.
 • להוסיף ל - 30 מגרשי הבניה שהוקצו לקהילה באופן שרירותי ולא חוקתי, עוד 45 מגרשים לבניה לדור הראשון, השני, והשלישי – במיקום הנוכחי בראמיה.
 • השוואת מפתחות הפיצוי והבינוי, לאלו של הקהילות היהודיות בסיני ובגוש קטיף.
 • מציאת פתרון לבית העלמין לקהילת ראמיה, בסביבה הגאוגרפית הקרובה.
 • אנו דורשים להקים מידית ועדת גישור ודיאלוג, בראשות שופט עליון, אשר תדון במימוש של זכויותינו הקנייניות והחברתיות – ברוח העקרונות הדמוקרטיים המקובלים בעולם המערבי.

עמדת רשות מקרקעי ישראל:
התקבל מדוברת רמ"י - אורטל צבר. פברואר 2014

 • הפיצוי שהוצע להם הינו עצום ומופלג, ביחס לאחרים שאדמתם הופקעה.
 • המדינה הסכימה לפיצוי חריג ונדיב, משום שהשטחים היו מאוכלסים, ומתוך ציפייה לפינוי מהיר של השטח.
 • בית המשפט קבע, כי מי שלא יחתום במועד על הסכם פינוי-פיצוי ייאלץ לוותר על מגרשי הפיצוי, ויהיה זכאי לפיצוי כספי בלבד.
 • לרשותם עומדים 18 חודשים מיום חתימת הסכם עד לפינוי, כך שיהיו להם בתי מגורים מוכנים ביום הפינוי.
 • הטענה, שישנם חילוקי דעות בין בתי האב בראמיה, אינה נכונה כלל ועיקר. בפסק הדין נקבע מהי הקרקע שבבעלות כל אחד מבתי האב, שבגינו הוא זכאי לפיצוי.
 • הוגשו 2 ערעורים, המבקשים להוסיף מגרשים על הפיצוי שנקבע, וטרם התקבלה החלטה בעניינם. ערעור נוסף, על גודל השטח המופקע, הוגש באיחור.
 • למרות זאת, הם לא חתמו על הסכמי פינוי-פיצוי במועדים שנקבעו ע"י בית המשפט, ובכך הם מפסידים זכותם לפיצוי החריג שנקבע, אלא אם כן ביהמ"ש העליון יקבע אחרת.

עדי אלדר, ראש העיר כרמיאל:
מידע שהתקבל מדוברת עיריית כרמיאל, לביאה פישר, במהלך 2013-2014 ופורסם בדוגרינט.
לקריאה נוספת על עמדת עיריית כרמיאל - כאן

 • יזמתי את הדיונים שהובילו להסכם ב-1995.
 • המדינה מילאה את כל מחויבויותיה לפי ההסכם: הכנת תכנית לשכונה, הכשרת שטחים חקלאיים והערכת שמאי.
 • חלקה- היחיד- של עיריית כרמיאל על פי ההסכם, היה לאתר שטח לשכונה החדשה וזאת עשתה יחד עם הבדואים. תכנון ואישור השכונה בועדה המחוזית בוצע בשנת 1998.
 • בשכונה החדשה יש תשתיות למים, ביוב וחשמל, כל השטחים מיושרים ומגודרים, נמצאת כ- 100 מ' בקו אווירי מהמיקום הנוכחי של ראמיה.
 • עיריית כרמיאל מספקת מים. אספקת חשמל לא בידיה של העירייה כי חברת החשמל לא מאפשרת לספק חשמל למבנים ארעיים.
 • תושבי ראמיה המתלוננים על מצוקתם ומודאגים מעתיד ילדיהם, יכולים בתוך זמן קצר לשנות ללא היכר את תנאי מחייתם, אם יחתמו מול מנהל מקרקעי ישראל, על מנת  שיוכלו לעבור לבתי-קבע בשכונה שפותחה עבורם, ברמה של שכונת וילות בכרמיאל.
 • הפתרון מתעכב כיום בגלל סכסוכים פנימיים בין תושבי ראמיה. בינתיים הם חיים בעליבות נוראית ולעירייה אין שום דבר שהיא יכולה לעשות, כי זה בינם לבין רשות מקרקעי ישראל.
   

כל הכתבות בנושא ראמיה:

קודם תתפנו, אחר כך תקבלו זכויות - ראיון עם סלאח סוועד יו"ר הועד

 

נובמבר 2015 - הודעה מטעם ועדת המעקב העליונה - נגד גירוש התושבים בראמיה, כרמיאל

في عام 2014: حيّ الرميّة يعيش بقواه الذاتية
 

תמונות מסיור דוגרינט בראמיה - 7.2.2014

باقون في رمية.. هذا نضالي
 

 

ילדי ראמיה. צילום: דב קולר

ماذا يحدث في رميّة؟ صورة عامة ومسح تاريخي

1964
إقامة كرمئيل على أراضي مصادرة من دير الاسد، مجد الكروم، البعنة ونحف.

19.3.1976
مصادرة أراضي رميّة، حوالي 100 دونم من الاراضي الخاصة، بملكية 7 أسر من قبيلة سواعد البدوية. الأراضي مسجلة كأراض زراعية، وعليها مبانٍ سكانية، مبان زراعية وزراعة. الأراضي خصصت لإقامة أحياء "مخوش" و"رابين" جنوب غرب كرمئيل.

30.3.1976
أحداث يوم الأرض الأول احتجاجاً على مصادرة أكثر من 20 ألف دونم في منطقة كرمئيل– سخنين.

1989
عدي الدار يشغل منصب رئيس بلدية كرمئيل

1991
المحكمة العليا وافقت على المصادرة، مواطنو رمية يتلقون أوامر الإخلاء.

1995
التوقيع على ملف التفاهم: الموقعون: يوسف سواعد من رمية، مهندس بلدية كرمئيل، ممثلة دائرة أراضي اسرائيل وأعضاء الكنيست العرب. ملف التفاهم حصل على صفة ملف ملزم. كل أسرة توقع أمام دائرة أراضي اسرائيل اتفاقية اخلاء – تعويض، يخلى المكان وتتلقى الأسرة تعويضات كما إتفق: 30 قطعة أرض لعائلات مزدوجة في كرمئيل، وتسجل في الطابو 15 دونم للزراعة والمرعى 15 قطعة أرض للبناء خارج كرمئيل، تسجل في الطابو تعويض مادي مقابل الأراضي وفق تقدير مخمن مواطنو رميةالتزموا بتقديم ملف لدائرة أراضي اسرائيل حول توزيع قطع الأرض.

1998
قطع أرض التعويض كانت جاهزة للتسليم. أسرتان وقعتا على اتفاقية أمام دائرة أراضي اسرائيل (3-2001)، إخلاء المكان الذي كان بحوزتهم (38.6 د) وبنوا شقق سكنية في القطع اليت حصلوا عليها كتعويض.

2009 المحكمة اللوائية حكمت أن ملف التفاهم من سنة 1995 ما زالساري المفعول. على دائرة أراضي اسرائيل أن تضيف قطع أرض للتعويض الذي حُدد. تم انتقاد دائرة أراضي إسرائيل التي انتهكت العقد، بسببتحديد أحادي الجانب لمعايير لتوزيع المساحة (حسب ملكية نسبية). لا زال على مواطني رمية أن يتفقوا فيما بينهم على معايير تقسيم الأرض.

2010 3
أسر من مواطني رمية طلبوا التوقيع على عقد الإخلاء – التعويض لكن دائرة أراضي إسرائيل، بعد الانتقاد من قبل المحكمة ورفضها إضافة تعويضات، لم تنفذ العقد.

2013
انقسام داخلي بين سكان رمية من بين 5 أسر بقيت في رمية، كانت هناك خلافات فيما يتعلق بتوزيع التعويضات: مبدأ الملكية النسبي – وفق حجم العائلة الأصلي أو مبدأ الزيادة الطبيعية –وفق حجم العائلة الحالي. طولبت المحكمة باتخاذ قرار–وفي أغسطس 2013 تقرر: المبدأ المحدد هو مبدأ الملكية النسبية، وهو ملزم للجميع. ومن لا يوقع خلال 90 يوماً على اتفاقية "الإخلاء-التعويض" يعتبر أنه تخلى عن التعويض الاستثنائي ويبقى فقط مع التعويض المادي حسب تقدير المخمن. ثلاث أسر قدمت استئنافاً على هذا القرار، واحدة منهم في وقت متأخر. بقية العائلات لم تقدم استئنافا. وبكل الأحوال لم يخلوا مكانهم. بعد حكم المحكمة اللوائية وُقعت مؤخراً اتفاقية "إخلاء- تعويض" – تعويض اضافي، وفي نطاقها تعهد الموقعون على إخلاء المكان الذي بحوزتهم (8.2 د)

3.2.2014
اجتماع لجنة الداخلية في الكنيست سكان رمية يعرضون قائمة طلبات جماعية. انهم متفقون ومتحدون على طلب مساكن بديلة لـ45 عائلة تسكن في رمية، بغض النظر عن حجم القسيمة التي بحوزتهم. حسب ادعائهم، الأمر من دائرة أراضي إسرائيل على سبيل التعويض حسب مبدأ الملكية النسبية كان مساراً زرع صراعات داخلية بينهم. الطريق الوحيد للاستمرارية هو عمل مشترك وضمان متبادل حتى ترتيب شقق ملائمة لكل سكان رمية. توصي اللجنة بعملية الوساطة لإيجاد حل يرافقه اثنين من أعضاء الكنيست.

28.10.2014
قضت محكمة العدل العليا في جلستها لبحث استئناف اهالي رمية من اجل بقائهم في اراضيهم برفض الاستئناف وقد جاء في حيثيات القرار ان على سكان رمية التوقيع على اخلاء  بيوتهم خلال شهر.وفي حال قاموا بالتوقيع فيستم منحهم مهلة سنة جتى اخلاء الحي الواقع في قلب كرميئيل، اما ادا لم يوقِّع الأهالي على الاتفاق المجحف الذي تم توقيعه مع دائرة أراضي اسرائيل وبلدية كرميئيل قبل أكثر من عشرين عاما، سيتم ترحيلهم بالقوة دون أية تعويضات وإلغاء الاتفاقية الموقّعة بين الأطراف، بالاضافة لتقديم شكاوي ضدهم  في دائرة الحجز والاجراءات".

 

تلخيص لمواقف الأطراف مطالب سكان رمية ورقة موقف لجنة السكان شباط 2014 :
• تجميد أوامر الإخلاء والهدم من 1991
• توصيل مباشر لـ45 عائلة من رمية لشبكة الكهرباء، حتى انهاء المفاوضات فيما يتعلق بالموضوع.
• إضافة لـ30 قطعة أرض للسكن مخصصة للجمهور بطريقة تعسفية وغير دستورية، 45 قطعة أرض للسكن للجيل الأول، الثاني، الثالث – في المكان الأصلي في رمية.
• مقارنة امكانيات التعويض والبناء، بتلك المخصصة للطوائف اليهودية في سيناء والقطاع.
• إيجاد حل لمقبرة الأهالي في رمية في المنطقة الجغرافية القريبة.
• نحن نطالب فورا بإنشاء لجنة تواصل وحوار، برئاسة قاضي محكمة العدل العليا، والتي تتداول بممارسة حقوقنا الملكية والاجتماعية – تقبل مبادئ الديموقراطية في العالم الغربي.

موقف سلطة أراضي اسرائيل : من قبل الناطقة بلسان السلطة اورطال تسڤار– شباط 2014.
• التعويض المعطى لهم ضخم، نسبة لأشخاص آخرين صودرت أراضيهم.
• الدولة وافقت على تعويض استثنائي وسخي، بسبب كون قطعة  الارض مأهولة بالسكان، ومن المتوقع إخلائها بسرعة. • المحكمة قررت أن من لا يوقع في الموعد على اتفاقية "إخلاء - تعويض" سيتنازل ضمنا عن قطع الأرض - التعويض، ويحق له فقط تعويض مادي.
• عليهم الإخلاء حتى 18 شهرا من  تاريخ توقيع الاتفاقية، حتى يتسنى لهم الانتقال لشقق سكنية جاهزة يوم الإخلاء. •الادعاء، إن هناك خلافات بالرأي بين العائلات في رمية، ليست صحيحة. قرار المحكمة حدد مساحة الأرض التي تملكها كل واحدة من العائلات، وعلى أساسها يحق لها لتعويض.
• تم تقديم استئنافين، طالبا بإضافة قطع أراضي على التعويض الذي تم تحديده، ولم يتم أخذ قرار بشأنهما بعد. اسئناف إضافي، على حجم الأراضي التي صودرت، تقدم متأخراً.
• على الرغم من ذلك، هم لم يوقعوا على اتفاقيات الإخلاء- تعويض في المواعيد التي تم تحديدها على يد المحكمة، وبهذا هم يفقدون حقهم بالتعويض الاستثنائي الذي حُدد، إلاّ أذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

عدي إلدار، رئيس بلدية كرمئيل:
المعلومات التي نقلت عن الناطقة بلسان بلدية كرمئيل، ليئة فيشر، خلال عام 2013-2014 ونُشر في دوغري نت. بادرت للحوارات التي اسفرت عن الاتفاقية في عام 1995. الدولة قامت بكل واجباتها حسب الاتفاقية: تحضير تخطيط أو برنامج للحيّ، تمكين أراضي للزراعة وتقدير مخمن.
• جزء بلدية كرمئيل الوحيد حسب الاتفاقية، كان ايجاد موقع الحي الجديد وهذا ما عملته بالتعاون مع البدو. تخطيط وموافقة الحيّ في اللجنة اللوائية نُفذ سنة 1998.
• في الحيّ الجديد يوجد شبكة مياه، شبكة صرف صحي وكهرباء، كل الأراضي مستقيمة ومسيجة، موجودة حوالي 100 متر هوائي من موقع حي رمية الحالي.
• بلدية كرمئيل توفر المياه، توفير الكهرباء ليس بيد بلدية كرمئيل لأن شركة الكهرباء لا تسمح بتوفير الكهرباء لمباني مؤقتة.
• مواطنو رميّة الذين يشتكون من الضائقة ومن قلقهم على مستقبل أبنائهم، يستطيعون خلال فترة قصيرة من الزمن أن يغيروا أوضاعهم المعيشية، إذا وقعوا أمام دائرة أراضي إسرائيل، حتى يتمكنوا للانتقال لمنازل في الحي الذي أقيم لأجلهم، بمستوى حيّ "فيلات" في كرمئيل.
• الحل يتأخر اليوم بسبب الصراعات الداخلية بين الأهالي في رمية، حالياً، هم يعيشون في بؤس رهيب، والبلدية لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لأن الأمر واقع بينهم وبين دائرة أراضي إسرائيل.

ילדי ראמיה. צילום: דב קולר
תיוג
ישובים

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם