נג'ידאת عرب النجيدات

(כשחלפתי בכביש המוביל אל הכפרים בועיינה ונוג'ידאת נפרשה תחתיי בקעת בית נטופה על הוד שדותיה המעובדים, שנופה הוא סיפור אהבה בין האדם לאדמה, ומעלי התנשאו בתי הכפרים על צלע ההר, גבוהים,צבעוניים וחדשים, כמו מבקשים להתרחק מהעולם הישן. סביב לבקעת בית נטופה התיישב האדם כבר בעת העתיקה, "מפני שהארץ לחה מאד...
כתבה -- 17/04/2013 -- 3 תגובות