הגושרים جوشريم

  לאחרונה סוערות כאן הרוחות בגליל העליון סביב קיומה של קבוצת לימודי הנכבה, שהחלה את עשייתה בגליל לפני כחצי שנה כחלק מפעילויות למידה רבות שמספקת עמותת "זוכרות". לטובת הקוראים שלא שמעו על עשייתה של הקבוצה, אומר בקצרה כי זוהי קבוצה הפתוחה לכלל הציבור. השתתפות בה היא ללא תשלום והתנאי היחיד להיכלל בה...
כתבה -- 19/03/2012
החודש הסתיים קורס פעילי בריאות וסביבה שארגנה מועצה אזורית הגליל העליון במטרה להקנות לתושבים ידע וכלים לצורך קידום נושאי סביבה ובריאות בקיבוצים. בקורס השתתפו נציגים ממרבית קיבוצי המועצה והוא התקיים בשיתוף מחלקת רווחה, בריאות ומחלקת איכות הסביבה. משתתפי הקורס קיבלו תקציב לביצוע פרויקט בקהילה שמטרתו...
כתבה -- 20/03/2012
"למעשה אין אמנות. יש רק אומנים." כתב גומבריך בפתח סיפרו "קורות האומנות". ובכך ביקש לומר שהמילה "אמנות" מתארת סוג של שאיפה בלתי אפשרית להגדיר את הדבר הזה הנאגר בתרבות לאורך זמן. שבעצם, שאיפה זו, מסתירה את העובדה שמשחר ההיסטוריה של התרבות אומן ועוד אומן ועוד אומנית... כך עד אין סוף אומנים, שמעשה...
כתבה -- 19/10/2012 -- 4 תגובות