כתבות של מערכת דוגרינט دوغري نت

כחלק ממדיניות המועצה לקדם את תוכניות המתאר והבינוי ביישובים הבדואים, נמסרה תוכנית המתאר של כמאנה להפקדה. תוכנית המתאר של ערב אל-נעים עברה את שלב ההפקדה ואת שלב הדיון בהתנגדויות
23.09.2008 | 21.06.2015
בשמחה, בסיפוק ובגאווה אנו מודיעים על עלייתו לאוויר של "דוגרינט" - "Dugrinet", אתר שהוא גם עיתון מקוון לחדשות, התרשמויות והרהורים בעברית ובערבית, לשירות כל תושבי הגליל והצפון.
22.09.2008 | 16.03.2012
יונית קריסטל מקיבוץ לוטם - משמרת מלאכות מסורתיות: "אני מחפשת א/נשים שהם בעלי ידע ומיומנות במלאכה מסורתית כלשהי שיכולים ומוכנים ללמד אותה. אני לומדת מהם ומארגנת סדנאות על מנת להעביר את המיומנות /החוויה לאחרים, אם אפשר- הם בעצמם מלמדים."
09.09.2008 | 19.09.2012