ישיבה כללית של פורום האזרחים להצלת בקעת בית הכרם

נושא

הזמנה מאת עמותת אלאמל - התקוה, בשיתוף הקואליציה למען נחל שגור - בית הכרם

הזמנה:
הריני מתכבד להזמינכם למפגש של הפורום האזרחי לקידום פתרונות למפגעים סביבתיים באזור בקעת בית הכרם. אזור הבקעה כולל את היישובים דיר אל אסד, תובל, בענה, גילון, מג'ד אל כרום, צורית.
מטרת הפורום - לפעול יחד עם הקואליציה על מנת לקדם את הפתרונות לבעיית הביוב והפסולת בבקעת בית הכרם. פעילות התושבים יהודים וערבים יחד למען איכות חיים הדרושה לכל תושבי האזור מהווה תקדים חשוב. אנחנו רואים בעצם הפעילות צעד קטן לשיפור איכות החיים באזור זה.

המפגש יתקיים בבית ספר אלסלאם, מג'ד אלכרום
ביום א' 28.11.2010 בשעה 19:00

בכבוד רב
עבד נמראנה
עמותת התקווה - אלאמל
רכז הקואליציה למען נחל שאגור - בקעת בית הכרם


עדכונים נוספים על הפעילות בשטח:

בנושא הביוב, עובדים על התוכניות לפתרון קבע, אך צריך עדין להפעיל לחץ על הגורמים כאשר יהיה צורך בתקציבים לביצוע.

לגבי נושא פינוי הפסולת ומניעת השרפות, עדין אין התקדמות מספקת.

נעשית פעילות בתחום חינוך הציבור לקיימות וגם לכך דרושים מתנדבים

כרמיאל ובקעת בית הכרם - מבט מדרום

כרמיאל ובקעת בית הכרם - מבט מדרום

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם