כתבות של דניאל גבאי دنيئيل جباي

 מרמת גן, סטודנט לתקשורת ומדעי המדינה, מנסה לגרום לשינוי חשיבה חברתית בתחומים שונים.

בצד הטיפול לתיקון "תרבות הנהיגה הקלוקלת" אסור להתעלם מהמצב הבלתי נסבל באזור הצפון של כבישים צרים ומסוכנים שלאורך מרביתם אין ולא תאורת כבישים אחת לרפואה.
01.10.2009 | 16.03.2012