כתבות של אילן ויזגן ايلان فيزجان

הציור של מירית בן נון חומק מהגדרות מקובלות. מצד אחד, בחינה אובייקטיבית תגדיר אותו כציור עכשווי, שהרי הוא נוצר עכשיו על ידי אמנית צעירה ותוססת
27.02.2009 | 16.03.2012