כתבות של גיא פורת جاي بورات

חבר קיבוץ פלך

כיוון שניצחון צבאי אמיתי של החמאס לא התקבל על הדעת עוד לפני שנורה הכדור הראשון, ברצוני להסב את תשומת הלב דווקא לניצחון האידיאולוגי
05.02.2009 | 16.03.2012