איילת השחר - "איום סביבתי", הכיצד ?

נושא

איילת השחר ברשימת "האיומים הסביבתיים" של החברה להגנת הטבע, 2009 : "איילת השחר - קיבוץ בהליכי שינוי למושב, האיום: לתהליך השינוי הדרסטי של יישוב מקיבוץ למושב יש השלכות רבות: ערכיות, חברתיות, סביבתיות

מתוך הדוח: "איילת השחר - קיבוץ בהליכי שינוי למושב, האיום: לתהליך השינוי הדרסטי של יישוב מקיבוץ למושב יש השלכות רבות: ערכיות, חברתיות, סביבתיות וכלכליות. כיום מתחולל תהליך זה בקיבוצים בעיקר בצפון הארץ, כמו באיילת השחר בגליל העליון, נטור בגולן ובית העמק בגליל המערבי, והחשש הוא שיתפשט לקיבוצים רבים נוספים בכל הארץ. מהלך זה מוביל להגדלת תחום פיתוח הישוב ולהתפשטותו לשטחים פתוחים הסובבים, ולכן לדעת החלה"ט יש מגבלות רבות לתכנונו וביצועו, שיש לראותן גם כמגבלות חוקיות לעניין חוק התכנון והבנייה. הקיבוצים המעוניינים לשנות את סיווגם למושב עושים מהלך זה מסיבות קנייניות ברורות: העדפת מהלך של "שיוך נחלות", בו יהיו לכל משפחת חברים מבחינה קניינית בראש ובראשונה בית מגורים וחלקה א' (יחידת קרקע משויכת לבינוי) בשטח של 1.5 - 2 דונם, שעליו יוכלו המשפחה והבן הממשיך לבנות 2.5 יחידות דיור וכן גם זכויות קניין פרטיות לתעסוקה כנהוג במושבים (עד 500 מ"ר). למעשה, התהליך באילת השחר הונע כדי לאפשר לחברים למכור חלק מן הנחלה על מנת לממן ביטוח פנסיוני. עמדת החלה"ט: ככלל, נראה כי במקרה של קיבוץ המבקש מסגרת ארגונית חדשה, דגם ה"קיבוץ מתחדש" (קיבוץ בו הופרט השכר והבתים נרשמים על שם החברים) או ישוב קהילתי, הוא דגם נכון יותר ועדיף על פני הפיכה למושב, שכן הם עומדים בכללי פיתוח בר קיימא של ישוב כפרי. כל קהילת קיבוץ רשאית לבחור את השינוי הארגוני ואת המבנה החדש שבו היא מעוניינת לעת שינויים ותמורות. ועם זאת, לא ניתן להסכים לפגיעה בשטחים פתוחים העלול להתבצע בשל שינוי קיבוץ למושב. דבר זה מבטא דפוס שלילי של מדיניות קרקעית ותכנונית אשר רואה במשאב הקרקע, משאב ההולך ופוחת בישראל בתהליך הדרגתי, אמצעי יחיד ומרכזי בשיקומה של קהילה כפרית באמצעות פיתוח נדל"ני. בדיון עקרוני שנערך במועצה הארצית לתכנון ולבניה השנה נתקבלה החלטה חשובה המחזקת את עמדת החלה"ט, לפיה בעת שינוי ארגוני לישוב כפרי יש לעמוד בתנאים של תוכניות המתאר הארציות השונות ובראשן תמ"א 35 ושל התוכניות המחוזיות. כמו כן החליטה המועצה שלא לאפשר גלישת בינוי לשטחים פתוחים שסביב היישוב". עמדת ראש מועצת גליל עליון ,אהרון ולנסי, הי זו: "ההחלטה אם להפוך להיות מושב שמורה לחברי איילת השחר ורק להם. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית ולכל אדם יש זכות להחליט על דעת עצמו מה הוא רוצה להיות ואיך הוא רוצה לחיות ואני אכבד כל החלטה של חברי איילת השחר שתקבע איך יראה עתידם".

ישובים
חדוה ליבנת حدفا لفنات:

הכותבת הינה מצוות דוגרינט , עוסקת בחינוך ,שינוי חברתי, והדרכת סיורים חברתיים בגליל


תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם