כתבות של אילון בבלי ايلون بابلي

פעמים רבות שאלת השאלה היא כשלעצמה התשובה, או תחילת המחשבה לכיוון של תשובה אפשרית. לפעמים גם פתח לחשיבה שונה שתתן מוצא מהסבך
30.01.2009 | 16.03.2012