כתבות של עדי סגל عدي سيغال

צלמת דוקומנטרית עצמאית המתמקדת בנושאים פוליטייםסביבתיים ואקולוגים.

ישוב: 
צבעון
לפני קצת יותר מחצי שנה, כש"דוגרינט" פנו אלי והציעו לי לחבור אליהן ולצלם תערוכה בנושא הבדואים בכפרים הלא מוכרים של הגליל היה לי ברור שאני בפנים.
30.03.2017 | 18.04.2017