תרגום לעברית الترجمة للعبرية

קול אשה

صوت امرأة

נושא

מה טומן בתוכו נושא זה של למידת נשים?

הרשאה ללמידה, מה מותר לנשים ללמוד ומה מנוע מהן.

שאלה נוספת שמה דגש על איך נשים לומדות, האם הן מפרשות/מבינות אחרת את נושאי הלמידה.

רותי פויכטונגר, חברת ועד המנהל של דוגרינט, הפנתה אותנו למאמר שכתבה במקור ראשון

מה הם בכלל 'קול נשי' ו'קול גברי' או לימוד נשי ולימוד גברי? האמנם ניתן לאפיין באופן שונה את דרכי הלימוד של גברים ונשים?

אם ניתן להבחין בין 'קולות' – האם מקורם בטבעם השונה של נשים וגברים ובתכונות נפש שונות, מה שמכונה בתיאוריות מסוימות תפיסה מהותנית? או שמא הם תולדות של חינוך וחִברוּת, למשל, באמצעות מסלולי לימוד שונים? אם האפשרות השנייה היא הנכונה הרי שאין "נשיות" מהותנית בלימוד תורה של נשים, והוא יכול להתאים לפחות לחלק מן הגברים, כפי שלימוד תורה "גברי" יכול להתאים לחלק מן הנשים. אם אין מדובר בהבדלים מהותיים בדרכי הלימוד, אלא בהבדלים מקריים, מדוע מתקיים הדיון על אודות קולות שונים? אילו רווחים חברתיים טמונים בהבחנה הזו בין ה"נשי" ל"גברי"?

כאמור, לטענתי, מדובר על אינטואיציות ולא על הגדרות חדות, אך דומה כי ניתן לסכם את העמדה הטוענת לקיום הבדלים מגדריים ולאפיין את הלימוד הנשי כרגשי, סובייקטיבי, מחובר ומקושר לחיים. לעומתו, הלימוד הגברי מאופיין כשואף לאובייקטיביות, תיאורטי, מבוסס על חשיבה מופשטת, שכלתני ומנותק מהקשרים מעשיים.  

למה בכלל חשוב העיסוק  האם נשים כותבות אחרת?

רותי מוסיפה ומציעה במאמר:

אם אכן כך, ומדובר בהבדלים מקריים, עולה השאלה מדוע יש עיסוק בשאלת ההבדל בין "לימוד נשי" ו"לימוד גברי" ומדוע רווחת כל כך התחושה שיש לימוד אופייני לנשים. נדמה לי שהיכולת לתת סימנים בלימוד הנשי מפחיתה במשהו את החשש מפני שינוי הסדרים שהוא מייצג. שהרי אם נשים לומדות גמרא, אך בדרך קצת אחרת מגברים, הן אינן נכנסות באמת לטריטוריה המסומנת כגברית. הן אפילו משמיעות קול חדש בעולם, ובכך גורמות להשתלמותו, וכך הלימוד של הנשים משתלב גם במהלכים גאוליים, כפי שהתייחס לכך הרב שג"ר: "נראה לי שניתן ללכת צעד נוסף ולראות בלימוד זה חלק מתהליך הגאולה גופו. קיים סיכוי רב לכך שלמצער, הנשים תגאלנה את התורה, ותחלצנה אותה מהמצר שבו היא שרויה" (רואים את הקולות, עמ' 66).

לקריאת המאמר השלם: קול אשה מאת רותי פויכטונגר התפרסם במוסף שבת של 'מקור ראשון' ד' בסיון תשע"ב, 25.5.2012

במאמר נוסף שכתבה רותי שהתפרסם באתר 'קולות' מתייחסת רותי להתנגדות שהביע הרב אריאל ללמידת נשים.

הרב אריאל נשאל ע"י מורה את השאלה הבאה:

"הנני מלמד בבית ספר ממ"ד שרוב תלמידיו הינם חלק מקהילה שהיא די פתוחה ופחות שמרנית. השנה נתבקשתי ללמד את כיתות ה’ ו’ גמרא בדומה לשנה"ל הקודמת, אך השינוי הוא שנתבקשתי ללמד את הכיתה כולה יחד בעוד שהיא מרכיבה בנים ובנות יחד, הדבר שונה מבעבר בו לימדתי רק את הבנים.
הטיעון המרכזי הוא שבדורנו אין לעשות הפרדה, בעוד שאין הבדל בין המינים מבחינה אינטלקטואלית (דבר ברור, אך מבחינה נפשית ישנה פחות התאמה לסגנון כזה של לימוד). ידוע לי שיש מקומות שמלמדים בנות גמרא בצורה המסודרת. מה דעת הרב בעניין בכלל ומה נכון מבחינתי לעשות?

תשובת הרב אריאל:

נשים פטורות ממצוות תלמוד תורה אך הן חייבות ללמוד תורה כדי להעלות את רמתן הדתית. לכן יש הבדל בתוכן הלימודי בין בנים לבנות. 

את הבנים חייבים להרגיל בלימוד גמרא, למרות הקושי הגדול שיש בכך, כדי שימשיכו ללמוד אם במסגרת ישיבתית ואם במסגרות אחרות. דף יומי לפחות. זו הנורמה הבסיסית הנדרשת מכל גבר יהודי.

השיקול בבחירת תכני לימוד לבנות חייב להיות שונה וייחודי להן, יש לבחור את המזון הרוחני הנחוץ להן יותר להעלאת רמתן הדתית. לימוד גמרא, על כל קשייו, אינו בהכרח המזון המתאים להן ונזקו עלול להיות גדול מתועלתו

המשך התשובה http://www.yeshiva.org.il/ask/75309

מתוך תגובתה של רותי:

תשובתו של הרב יעקב אריאל שעסקה בהוראת גמרא לבנות גרמה לי צער רב. --- נזכרתי בהרבה מילים ששמעתי מנשים למדניות, אותן ראיינתי לצורך לימודַי. לכל אותן נשים הלימוד מהווה מרכיב מרכזי בהיותן נשים דתיות, חלק מעבודת ה' שלהן, דרכן להידבק בקב"ה. והנה כמה מהדברים שאמרו הנשים הללו:

"זה מאוד עזר לי לבנות את עצמי דתית. ככל שאני למדתי יותר אז הידע תורם לעבודת ה' ", אחרת אמרה לי "הדבר הזה הוא מאוד משמעותי בחיים הדתיים. אולי המשמעותי מכל דבר. העיסוק הזה כל הזמן במה הקב"ה רוצה שנעשה, משפיע על איך את חווה את החיים". אישה נוספת סיפרה לי שעבודת ה' שלה מתבטאת בעיקר בלימוד גמרא – "כשאני חושבת על עצמי כאדם דתי, אני חושבת בראש ובראשונה על עצמי בתור לומדת. זה המצווה שאני הכי עסוקה בה".

התורה – על כל ענפיה – מונחת בקרן זוית, וכל הרוצֶה ליטול יבוא ויטול, וכל הרוצָה תבוא ותיטול. כיוון שאין אדם, אישה או איש, לומד/ת אלא ממקום שלבו/ה חפץ, הרי שעל כל אחד ואחת מוטלת החובה האישית לבדוק מה תורם לעבודת ה' שלו/ה. אם לימוד גמרא מזיק למי שאיננו לומד מן הטעמים הנכונים, האמנם יש תועלת אמתית ולאורך זמן לבנים הלומדים מתוך כורח?

רק השבוע שלחה עו"ד נעמה ספראי-כהן מכתב הורים למשרד החינוך ובו קריאה לחשיבה מחודשת על הוראת תושב"ע, לבנים ולבנות כאחד, כדי להאהיב על בנינו ובנותינו את לימוד המשנה והגמרא.

האם נכון בכלל למנוע מבנות לימוד גמרא בימינו?

על כך אמרה אחת הנשים שראיינתי:

"אני מרגישה שאם נשים לומדות ברמה גבוהה גם רפואה וגם כל הדברים האלה, והידע של היהדות נשאר להם ברמה נמוכה, אז באיזשהו שלב הם לא ירגישו מחוברות לדת בכלל. כאילו, ברגע שנשים לומדות וחושבות על כל מיני דברים, ואז אנחנו חוסמים להן את ה… את העולם, כאילו את הגמרא, אז איך נשים יתקדמו בהתפתחות שלהם בדת?"

כך גם הנחה הרב י"ד סולובייצ'יק ז"ל, בארה"ב במאה הקודמת:

"לא רק שהוראת תורה שבעל פה לנערות מותרת, אלא שזהו ציווי מוחלט כיום. המדיניות של אפליה בין המינים לגבי תכני הלימוד ושיטת ההוראה תרמה רבות להידרדרות והנפילה של היהדות המסורתית. בנים ובנות כאחד צריכים להיות מוכנסים להיכלות הפנימיים של התורה שבעל פה".

וגם הרב יהודה עמיטל ז"ל אמר פעם בפני קבוצת נשים: אתן יודעות, פעם חשבתי שלימוד גמרא אינו דבר חיוני לנשים, אבל היום אני סבור שהוא חיוני בהחלט!

נדמה לי שכיום נזק לחברה הדתית ולאהבת התורה עלול להיגרם לא מהרחבת לימוד תורה לבנות, אלא ממניעת הלימוד ממי שנפשה/ו חשקה, ומכפייתו על מי שאינם חפצים.

את המשך תגובתה של רותי ניתן לקרוא במאמר  למה נשים לומדות תורה מתוך האתר "קולך"ד"ר רותי פויכטונגר:

ד"ר רותי פויכטונגר, דתית ופמיניסטית. מתגוררת בהושעיה. עוסקת בליווי כתיבה אקדמית ולומדת ליווי רוחני. בעבר ניהלה את 'קולך - פורום נשים דתיות'

ראיון רדיו: רותי פויכטונגר מהושעיה - על פמיניזם דתי ונשים לומדות גמרא


תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם