שוויון בבריאות - גם לאזרחי הגליל!

נושא

"הנתונים הרשמיים של משרד הבריאות והלמ"ס הם אלו שגרמו לי לקום מהכיסא ולפעול. להכיר את הנתונים ולהכיר במציאות - זה השלב הראשון להובלת שינוי"!

נתוני בריאות של מחוז הצפון

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבטיח זכות אוניברסלית לקבלת שירותי בריאות לכלל אזרחי המדינה, זכות המבוססת על עקרונות של צדק, שוויון וסולידריות. עם זאת, קיימים פערים גדולים במצב הבריאות, ובכמות ואיכות השירותים הניתנים בפריפריה, כפי שמעידים מספר מדדים:

 • תוחלת החיים בצפון נמוכה בשנתיים מתוחלת החיים במרכז, ובחתך יישובי ההבדל עולה עד כדי שבע שנים!!
 • משנת 2010 חלה עלייה בשיעור תמותת תינוקות במחוז הצפון על רקע מגמות חיוביות במדד זה בשאר המחוזות. כך לדוגמה, בשנים אלה עלה שיעור זה במחוז הצפון מכ-3.8 לכ-4.1 (ל-1,000 לידות חי) בעוד שבמחוז ירושלים חלה ירידה משיעור דומה לכ-3.0, כלומר בעוד שבשני המחוזות היה שיעור דומה של תמותת תינוקות בשנת 2010, הרי בשנת 2014 השיעור במחוז הצפון גבוה בלמעלה מ-35% מזה שבמחוז ירושלים;[1]
 • שיעור הרופאים המועסקים במחוז הצפון הוא הנמוך ביותר בארץ ועומד על כ-2.3 רופאים (ל-1,000 נפש), לעומת כ-4.7 באזור תל-אביב; מאחר וגודל האוכלוסייה בשני המחוזות כמעט זהה,[2] גם במונחים אבסולוטיים שיעור הרופאים המועסקים במחוז תל אביב למעלה מכפול (!!) מאלו המועסקים במחוז הצפון; [3]
 • שיעור האחיות המועסקות ושיעור המועסקים בכוחות עזר רפואי, נמוכים גם כן באופן משמעותי מהנתונים המקבילים באזור המרכז ותל-אביב – 4.4 אחיות מועסקות ו-2.2 מועסקים במקצועות עזר רפואי (ל-1,000 נפש) במחוז הצפון לעומת 6.1 ו-4.6 במחוז תל-אביב; [4]
 • שיעור המיטות לאשפוז נמוך גם כן באופן משמעותי מהנתונים המקבילים בשאר המחוזות ועומד במחוז הצפון על כ-1.6 מיטות לאשפוז כללי (ל-1,000 נפש) לעומת כ-2.5 במחוז ירושלים וכ-2.05 במחוז תל-אביב. כך גם לגבי שיעור המיטות באגף ילדים, באגף פנימי ואגף טיפול נמרץ.[5]
 • שיעור האשפוז ושיעור ימי האשפוז הם הגבוהים ביותר באזור הצפון מכל אזורי הארץ וגבוהים בכ-19% מהשיעור הארצי;[6]
 • קיים חוסר מהותי בשירותי שיקום מכל הסוגים במחוז הצפון. כך לדוגמה, במחוז הצפון 0.009 אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, משרד הבריאות, דצמבר 2015
 • מיטות לשיקום כללי (נוירולוגי ואורתופדי) (ל-100,000 נפש), לעומת 0.22 במחוז תל-אביב ו-0.1 בממוצע הארצי. כלומר, במחוז תל-אביב פי 24 (!!!) מיטות שיקום מאשר במחוז הצפון;
 • במחוז הצפון קיים חוסר מוחלט במסגרות שיקום לילדים, ואלו קיימות רק באלין בירושלים, בתל השומר ובבית לוינשטיין ברעננה. קל לראות כי מסגרת שיקום ילדים הצפונית ביותר בארץ הינה למעשה במרכז הארץ.
 • קיים במחוז הצפון עודף תחלואה ברור בסכרת וסיכון יתר מובהק לתחלואה בסרטן.
 • בקרב תושבי הגליל מצבה של האוכלוסייה הערבית, ששיעורה כ-53% מאוכלוסיית הצפון,[7] קשה במיוחד:
 • תוחלת החיים באוכלוסייה הערבית נמוכה ב-3 שנים בממוצע מבאוכלוסייה היהודית;
 • בשנת 2014 חלה ירידה של למעלה משנה בתוחלת החיים של גברים ערבים מ-78.0 ל-76.9, לעומת עלייה בתוחלת החיים של גברים יהודים מ-80.7 ל-80.9 באותה תקופה;[8]
 • קיימת תחלואה רבה במחלות כרוניות (שיעורים גבוהים יותר של סרטן ריאות, סכרת ומחלות לב) וכן שיעורים גבוהים יותר של תמותת תינוקות;
 • האוריינות הבריאותית באוכלוסייה הערבית נמוכה יותר וקיים צורך רב יותר בשירותי בריאות, אך יש פחות שימוש בהם.  

 

הקמת הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל

הסטטיסטיקות והגרפים נאספים שנה אחר שנה אל תוך מחקרים, דוחות, ופרסומים ומוצגים בכנסים מקצועיים, בתקשורת ובאקדמיה, אך אין לשכוח כי מאחורי כל נתון סטטיסטי מצויים אנשים, וכן כל המושפעים ממצב בריאותם, בראשם משפחתם והקהילה שסביבם.

המפגש עם מערכת הבריאות - ובמיוחד עם החלקים המאתגרים בה - הינו מפגש אישי ומשפחתי, ולעתים רבות האדם ומשפחתו מתכנסים אל תוך עצמם עם המכאובים והצרות. אנשי ונשות המקצוע מתמודדים אף הם בשגרה עם המצוקות והקשיים שמייצרות השיטה והמערכת. אך כאשר נחשפים לנתונים הרשמיים היבשים מבינים כי החוויה האישית והמשפחתית בהתמודדות עם מערכת הבריאות היא למעשה חלק מסיפור רחב יותר - סיפור של אזור, אזור הצפון. הנתונים נותנים תוקף לתחושת התסכול והמצוקה נוכח מחדלים והמחדלים מקבלים מסגור - זמן, מרחק ואיכות. כך הופך הסיפור או הניסיון האישי לחלק מהסיפור החברתי-פוליטי של החיים בפריפריה.

על רקע זה הוקם הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל על ידי ארגון שתיל מיסודה של הקרן החדשה לישראל ופעילים/ות מרחבי הגליל ובשותפות עם אגודת הגליל, ג'וינט ישראל אלכא, המכון למנהיגות וממשל, רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות האזרח, במטרה לבנות כוח אזרחי אזורי לשינוי מדיניות ושינוי חברתי לקידום מצב הבריאות בצפון.

אנו, חברות וחברי הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, חיים את המציאות שמאחורי הנתונים היבשים והסטטיסטיקות. אנו פורום של למעלה מ-200 מתנדבים, תושבות ותושבי הגליל העוסקים במקצועות הרפואה והבריאות, החינוך והחברה המייצגים את מגוון האוכלוסיות וסוגי ההתיישבות השונים בגליל. גיוון זה מייצר את ההיכרות המעמיקה שלנו עם סוגיות שונות המשפיעות על מצב הבריאות שלנו.

מה שעוד מחבר ביננו היא הידיעה שאין מציאות שלא ניתן לשנותה. הנחות היסוד שלנו הן כי פערי הבריאות נוצרו כתוצאה ממגוון רחב של סיבות, ועל כן הפעילות לצמצומם צריכה להיות במספר רבדים וכי אי השוויון בבריאות הוא מצב שניתן למנוע ולתקן. אנו מאמינים שהידע נמצא גם בשטח, בידי הפעילים, וחברינו פועלים מתוך היכרות אישית עם האזור וצרכיו. הייחוד של פעילות הפורום הוא ביכולת לעבוד עם שחקנים ממשחק רחב של זירות פעולה ולפתח ידע חדש הנוצר לגבי דרכים להובלת שינוי חיובי. הפורום פתוח בפני כל מי שרוצה לפעול לקידום שינוי ומשתף פעולה עם כל מי שעוסק בקידום מצב הבריאות בגליל .

בעינינו, אנו רואים את הגליל מוביל ארצי ועולמי במצב הבריאות של תושביו ללא הבדל מיקום גיאוגרפי, לאום, מגדר, גיל וישוב ואת איכות ואורח החיים בו כמודל לחיקוי ומקור משיכה כלל עולמי. בחזוננו תושבי ותושבות הגליל ייהנו משירותי מערכת בריאות איכותיים, בידיי מיטב אנשי ונשות המקצוע, זמינים וברי השגה לכל אדם בטווח מרחק וזמן מוגדרים ומדידים.

 

פעילות הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל

הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל מהווה פלטפורמה לכל מי שרוצה להוביל שינוי בכמה מישורים ובכמה רמות: מצד אחד פועלים חברות וחברי הפורום במסגרת הצוות האסטרטגי למען שינויי מדיניות הנדרשים למען צמצום הפערים בשירותי הבריאות בין אזור הגליל והמרכז, ומצד שני הינם פועלים במסגרת קבוצות עבודה לקידום יוזמות פרטניות בסוגיות שזוהו על ידי חברות וחברי פורום כמצריכות התערבות ושינוי (אשר העיקריות שבהן תפורטנה בהמשך). עוד פועל הפורום בזירה המוניציפלית בשותפות עם ראשי הרשויות באזור. את הפורום מרכז ומלווה צוות מקצועי מארגון שתיל.

בהתאמה, הצלחותיו של הפורום נראות גם כן בכמה מישורים: במישור המקומי ניתן לראות את היוזמות הפרטיות המקודמות על ידי חברות וחברי הפורום, אשר חלקן בשלב פעילות מתקדם; במישור האזורי מוניציפלי ניתן לראות את שיתוף הפעולה שלנו עם הרשויות המקומיות באזור אשר פועלות לקידום בריאות תושביהן ומעורבות בפעילות מול מקבלי החלטות ועם האשכולות שהוקמו במטרה לקדם ראייה אזורית, ואת אירוח הכנס השנתי שלנו על ידי ערים מרכזיות באזור. במישור הארצי ניתן לראות למנות את העלאת מצב הבריאות בצפון על סדר היום הציבורי, את פעילותנו ביחס לועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון ('ועדת גרוטו'), את ייצוג תושבי הצפון בדיונים שנערכו בנושא בשדולות ובוועדות כנסת שונות וכן את  הפניית תשומת הלב של הגורמים הרלוונטים לחוסר המהותי בשירותי שיקום אשר התבטאה בין היתר בהכרזה משותפת של משרד הבריאות ועיריית כרמיאל על הקמת בית חולים שיקומי וסיעודי בכרמיאל. במישור הבינלאומי ניתן לראות את בחירת ארגון הבריאות העולמי (WHO) בפעילות הפורום למחקר בינלאומי העוסק בזכויות אדם ובריאות כהכרה חשובה במודל שפותח אצלנו בגליל.

 

היוזמות העיקריות המקודמות על ידי חברות וחברי הפורום:

מרכז רב תחומי
לאנשי ונשות המקצוע במקצועות הבריאות העובדים בגליל, יש מחסור בהזדמנויות ומסגרות להכשרה והעשרה מקצועית, למידת עמיתים ומחקר, לו מתווספים גם חסמים גיאוגרפיים לנגישות של השתלמויות והכשרות מקצועיות. במענה לבעיות אלו, מטרת פרויקט זה הינה הקמת מרכז הכשרה והעשרה מקצועית לכל העוסקים במקצועות הבריאות. מטרה נוספת של פרויקט זה, המשלימה את קודמתה, הינה קידום מחקרים ממוקדים בנושאים הרלוונטיים לאוכלוסיית הגליל במענה לסוגיות המצריכות בירור נוסף אשר יעלו במהלך מפגשי ההשתלמות. במסגרת פרויקט זה נערכת בחודשים אלו סדרת הכשרות ראשונה בנושא אבחון ומניעת סרטן שד, ולאחריה ייערכו הכשרות נוספות בהתאם לממצאי סקר צרכים הנערך במקביל.

רפואה אינטגרטיבית
יוזמה זו עוסקת בקידום הבריאות, בהתבסס על ההנחה שבהשקעות צנועות יחסית ניתן להשיג הרבה יותר בריאות באם משלבים מטפלים מדיסציפלינות שונות בשירות הרפואי שהציבור מקבל, כאשר הכוונה הינה לתת לציבור שירותים באופן אקטיבי, ולא להמתין לתושב שיגיע למרפאה בצר לו. במסגרת יוזמה זו פועלים מספר צוותי משנה ובהם מרפאה ראשונית אינטגרטיבית להעצמת הבריאות בקהילה והנגשת מידע מקדם בריאות לציבור הרב-תרבותי בגליל באמצעות קורסים וירטואליים.

הנקה
קיים קושי בקידום הנקה בגליל המזרחי, בין היתר כתוצאה מפיזור אוכלוסייה על שטח גיאוגרפי גדול, חתך אוכלוסייה מרקע סוציואקונומי נמוך, מיעוט יועצות הנקה נגישות, היעדר נגישות צוותי סיעוד בקהילה ונגישות מוגבלת של יועצות הנקה בבתי החולים. יוזמה זו פועלת בין היתר למתן הכשרת בסיס בנושא הנקה לכל רופאי טיפת-חלב ולמתן תמיכה הן לפני הלידה – בהכנה להנקה, והן לאחריה – בתמיכה למיניקות.

מרכזי שיקום
קיים חוסר מהותי בשירותי שיקום מכל הסוגים בכל אזורי הגליל , ובפועל רבים מהנזקקים לשירותי שיקום אשפוזי או שיקום יום - כללי או גריאטרי - פשוט מוותרים עליו בגלל המרחק והזמן הלא סבירים להגעה לטיפול הנדרש באופן יומיומי / מספר ימים בשבוע למשך תקופת זמן. יוזמה זו פועלת מצד אחד לקביעת קריטריונים להגדרת זמן ומרחק לקבלת טיפול ואיכותו, ומצד שני לקידום פתרונות נקודתיים שיחזקו את נגישות תושבי הגליל לשירותי שיקום.

פיתוח מחלקות לבריאות הציבור ברשויות מקומיות
כיום, מחלקות הבריאות ברוב הרשויות המקומיות מתמקדות בטיפול במפגעים סביבתיים ומעט בבריאות התושבים, ונדרש שינוי תפיסתי לגבי משמעות הבריאות, בריאות הציבור ותפקידה של הרשות כאחראית גם לבריאות התושבים. מטרת יוזמה זו הינה לפעול לפיתוח מחלקות בריאות העוסקות בפיקוח, מעקב, חינוך לבריאות, מחקר בריאותי ברמה המקומית, אשר יש בהן כדי לחזק את בריאות הציבור ולשפר את רמת הבריאות ואיכות חיי התושבים.

צמצום עישון
אחוז העישון בחברה הערבית גבוה באופן ניכר מאשר באוכלוסייה הכללית, כאשר קיים מחסור בתכניות הפסקת עישון בקרב הנוער, שם מוטת ההשפעה גדולה יותר וההתמכרות עדיין קטנה יותר. מטרת היוזמה הינה להביא לצמצום ממדי העישון במוסדות החינוך ובקהילה, עם דגש על הגיל הצעיר.

פיתוח תכנית להפחתת השמנה ועידוד תזונה נבונה בבתי ספר יסודיים
מגפת ההשמנה לא פוסחת על ילדים בגילאי בית הספר היסודי וכשליש מתלמידים אלה סובלים מעודף משקל או השמנה. דפוסי אכילה נכונים יכולים להפחית את הבעיה תוך התמקדות בחינוך תזונתי ושינויים סביבתיים שמעודדים ומקדמים תזונה נבונה. מטרת יוזמה זו הינה פיתוח מערך הדרכתי המחזק את החינוך הקיים בבתי הספר בתחום זה. 

מרכז לבריאות נשים
מקורה של יוזמה זו בהבנה העדכנית לגבי הצורך במיקוד ובהנגשת הטיפול והתמיכה באישה בהתאם לצרכיה, אילוציה החברתיים והדמוגרפיים ומבנה גופה הייחודי. מטרת יוזמה זו הינה הקמת מרכז שיהווה ישות גמישה וניידת, אשר יופעל תוך רגישות תרבותית ונגישות לשונית ויתבסס על גישה הומאנית, שוויונית והוליסטית.

מחקר
צוות המחקר פועל בשיתוף פעולה עם המכללה האקדמית תל חי בכדי לחקור סוגיות הקשורות לאוכלוסיות הגליל כדי לפתח ידע מבוסס מקום והתאמת הפתרונות למאפיינים הייחודיים של הגליל.

ליצירת קשר ולפרטים נוספים על פעילות הפורום:

נורית דסאו רכזת הפורום galilee.health.forum@gmail.com

לב ארן מנהל תחום שיווין בבריאות בשתיל - 052-5345957[1] אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות, ירושלים, דצמבר 2015.

[2] נכון לשנת 2014 אוכלוסיית מחוז הצפון עומדת על 1,358 אלפי איש, אוכלוסיית מחוז ת"א על 1,350 אלפי איש, אוכלוסיית מחוז המרכז על 2,024 אלפי איש ואוכלוסיית מחוז הדרום על 1,192 אלפי איש. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 2.15 "אוכלוסייה לפי מחוז, נפה ודת", שנתון סטטיסטי לישראל 2015.

[3] אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות, דצמבר 2015.

[4] אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות, דצמבר 2015.

[5] אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות, דצמבר 2015.

[6] תפרוסת גיאוגרפית של האשפוזים לשנים 2011-2013, אגף המידע, משרד הבריאות, אוקטובר 2015.

[7] נכון לשנת 2014 האוכלוסייה הערבית במחוז הצפון עומדת על כ-723 אלפי איש מתוך כ-1,350 אלפי איש בכלל אוכלוסיית מחוז הצפון, ומהווה כ-53% מהאוכלוסייה במחוז הצפון. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 2.19 "אוכלוסייה לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל ומין, מחוז ונפה", שנתון סטטיסטי לישראל 2015.

[8] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 3.24 "תוחלת חיים, לפי מין, דת וקבוצת אוכלוסייה", שנתון סטטיסטי לישראל 2015.

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם