תרגום לערבית الترجمة للعربية

סח'נין מבקשת עוד כ-6,000 דונם, מתוכם שטח השייך למשגב

سخنين تطالب ب 6000 دونم من بينها مساحة تابعة لمسجاف

נושא

עיריית סח'נין הגישה בקשה למשרד הפנים להגדיל את שטח שיפוטה. הבקשה היא לצרכי דיור ופיתוח מקורות הכנסה כלכליים, וכן לתיקון מדיניות הגבלת הפיתוח של סחנין מאז הפקעות יום האדמה ב-1976.

ביוני 2012 הגישה עיריית סח'נין בקשה למשרד הפנים להרחבת השטח המוניציפלי שלה. העירייה בקשה להרחיב את שטחה בארבעה אזורים שונים, שממוקמים מצפון ומדרום לעיר. בבקשה, שהכין דר' ראסם חמאייסי, מתכנן ערים וגיאוגרף אורבני, העירייה טוענת כי העיר שמונה כעת כ-30,000 תושבים תגדל עד שנת 2020 לכדי 40,000 תושבים. בנוסף לזה התחזית טוענת כי סח'נין כמרכז עירוני ראשי בבקעת סח'נין (אשר כוללת גם את עראבה ודיר חנא) תשרת היקף אוכלוסייה כולל של כ-80,000 תושבים בנוסף לכ-40,000 תושבים בפריפריה שיקבלו שירות מהעיר סכנין עד שנת 2020.

בשנת 2004 אושרה חלקית בקשה של סח'נין להרחבת תחומה המוניציפאלי בשטח של 1,716 דונם, אשר בעיקרו היה מדרום לעיר. אולם, מתוך הבקשה: "עירית סח'נין לא הסכימה להמלצות אלה שלא קודמו. מאז עירית סח'נין פועלת לקדם את בקשתה לצרף שטחים חיוניים לפיתוחה לתחום שיפוטה והנמצאים כיום בתחום מועצה אזורית משגב".

על פי תמ"א 35 משנת 2005, כיוון ההתפתחות המתוכנן של סח'נין הוא מזרחה כלפי עראבה, כאשר שאר השטח העירוני נתחם מצפון ומדרום על ידי המועצה האזורית משגב, בנוסף לסמיכותה למחנה צבאי ממערב ומפעל רפאל מדרום. סך כל השטח המבוקש על ידי העירייה הוא 6,453 דונם, שמיועד בין היתר לפיתוח מגורים, תעשייה, בית ספר, מרכז אקדמי, מרכז ספורט, שטחי ציבור, בית חולים אזורי, אתרי תיירות תרבותית, ובנוסף שטחים שישארו בשימושם הנוכחי כשטחים פתוחים וחקלאיים.

בנוסף, עיריית סח'נין מעוניינת להקים מנגנון שיחלק את ההכנסות מהמיסים העירוניים על אזור תעשיה משגב והמחנה הצבאי בין עירית סח'נין לבין המועצה האזורית משגב.

מה חסר לסחנין?

עיריית סח'נין דורשת את הרחבת שטחה לפי מספר שיקולים:

- לעיר חסרים מקורות הכנסה כלכליים, שמורכבים כעת ממספר קטן של עסקים. לכן העירייה מעוניינת להרחיב את אזור התעשייה שלה על מנת שיוכל לשרת את שאר הישובים הערבים בבקעת סח'נין. כמו כן פיתוח אתרי תיירות שחלקם בתחום השיפוט של משגב, יתרום לצמיחה כלכלית לעיר.

- המועצה האזורית משגב הוקמה בין היתר על שטחים חקלאיים אשר עובדו בעבר ומעובדים גם כעת בידי תושבי סח'נין, הפיכתם לשטחים בבעלות העיר תתקן עוול שנגרם לתושביה.

- כמו כן המחנה הצבאי הוקם בסמיכות רבה לעיר והגביל את פיתוחה.

הרקע - תכנית ייהוד הגליל וארועי יום האדמה

השטחים אותם מבקשת עיריית סח'נין לקבל מהמועצה האזורית משגב, הינם חלק מאותם שטחים שהפקיעה המדינה בשנת 1976 מהישובים הערבים באיזור הגליל והנגב, ביניהם סח'נין, על מנת לשנות את הרכב האוכלוסייה באותם אזורים, או במילים אחרות - לייהד את הגליל.

תוכנית זו כללה הלאמת קרקעות לצורך הקמת ישובים יהודיים כמו כרמיאל, שהוקמה בחלקה גם על קרקעות שהופקעו מכפרים מבקעת בית הכרם במהלך שנות ה-60. אותו פרוייקט ייהוד הגליל  כלל הלאמה של 20,000 דונם משטחי היישובים הערבים סח'נין, עראבה ודיר חנא. כתגובה, יזם "הוועד להגנת האדמות הערביות" שביתת מחאה ב-30 במרץ 1976. ביום שלפני השביתה התקיימו עימותים אלימים בין תושבי האזור לבין כוחות הביטחון. למחרת הוטל עוצר על התושבים, בימי העימותים נהרגו שישה מפגינים ו- 38 נפצעו. עוד הפגנות מחאה התקיימו בתל אביב, בגדה המערבית ובארצות ערביות. עד היום ה-30 למרץ, "יום האדמה", מצויין בארועים שונים, הפגנות וגם שביתה.

מפת אזור משגב וסחנין - מאתר המועצה האזורית משגב.

האם הבקשה הרשמית מתייחסת לתיקון העיוות ההיסטורי?

בעיון במסמך הבקשה שהגישה עיריית סח'נין למשרד הפנים, נראה שאין התייחסות ישירה לאותה "הפקעת אדמות" שהתרחשה בין היתר בשטחה של סח'נין, ושחלק מאותם שטחים העירייה מבקשת להחזיר לשיפוטה. יתרה מזאת, מסמך הבקשה מדגיש כי "הדגש העומד ברקע בקשת הרחבת שיפוט סח'נין הם מניעים פונקציונאליים, מוניציפאליים ותכנוניים". בהתאם לכך, המסמך מדגיש כי סח'נין, אשר נוסדה כמועצה מקומית בשנת 1965, קבלה מעמד של עיר בשנת 1995. זאת למרות ששינוי מעמדה ממעוצה מקומית לעירייה לא היה מלווה בהרחבת תחום שפוטה.

אבל לעומת זאת, כן ניתן להבחין ברמזים שמתייחסים להפקעת הקרקעות מ- 1976.
בנוגע לקרקעות החקלאיות שנמצאות בעיבוד של תושבי סח'נין בבקעת בית נטופה, למרות שאינן נכללות בבקשה: "הקרקעות בבית נטופה שבבעלות תושבי סח'נין ועדיין מעבדים אותם, מהווים בסיס כלכלי לחלק מהמשפחות, בנוסף להיותם משמרים את התרבות החקלאית ביישוב. בעניין השטח החקלאי של סח'נין הנמצא בבקעת בית נטופה, אין בקשה זו כוללת אותו.“

הבקשה מציינת את הפער בין גודל השטח של סח'נין בשנת 1945 ו1999, נתון שרלוונטי גם היום, מכיוון ששטחה לא גדל מאז: "המסגרת הקרקעית של היישוב סח'נין הייתה בשנת 1945 כ- 70,192 דונם. שטח זה היה ברובו בבעלות פרטית של תושבי סח'נין. תחום השיפוט של היישוב כיום כ- 9,688 דונם, מנוצל ממנו על פי למ"ס שנת 1999 כ- 6,480 דונם המהווים 63% משטח השיפוט.”

לקראת סיום הבקשה, בפרק שמדבר על שיקולי הבקשה, בסעיף האחרון מוזכר אותו אירוע גורלי לעיר, והשפעתו על התושבים: "שיקולים של הבטחת צדק מרחבי, סביבתי וחברתי ותיקון עיוות היסטורי: כפי שנאמר קודם סח'נין סבלה מפעילות של הפקעת קרקעות והגבלות פיתוח. הפרויקט האחרון שהגביל את פיתוח סח'נין היה המחנה הצבאי והקמת אשבל. המשך הגבלות פיתוח עלול להמשיך את הרגשת הקיפוח והפגיעה בתושבי סח'נין בכלל זה חיזוק הרגשת המצור. הרחבת תחום שיפוט עשויה לפצות חלקית את הפגיעה בתושבי סח'נין ותייצר הזדמנויות לפתרונה.”

עמדת הממונה על מחוז צפון המשרד הפנים
לדעת הממונה על מחוז צפון במשרד הפנים, שהתקבלה בפברואר 2013, בקשת ההרחבה של עיריית סח'נין גבוהה במידה ניכרת מהשטח לפיתוח העיר לפי תוכנית האב. בנוסף נכתב שם:” בבדיקה חוזרת של המצב הדמוגרפי של סכנין נמצא כי, שיעור הריבוי הטבעי הממוצע השנתי בעיריית סכנין נמצא במגמת ירידה (בשנים 1995-2005 שעור הריבוי הטבעי הממוצע השנתי עמד על 11% ואילו בשנים האחרונות מ- 2005-2010 ירד ל3%), מכאן שצפי תחזית גידול האוכלוסייה בסכנין שחושב בתוכנית האב אינו מדויק.

כיום לפי שיעור הריבוי הטבעי ממוצע שנתי של כ- 3% , תחזית גודל האוכלוסייה לשנת היעד 2020 הינו כ- 35,000 נפש.” בסופו של דבר המלצתם הינה: "להרחיב את תחום שיפוט עירית סכנין בהתאם למגמות וכיוני פיתוח של תוכנית אב סכנין שאושרה ע"י הועדה המחוזית .“

עמדת רשות מקרקעי ישראל
בפברואר 2014, כתבה רשות מקרקעי ישראל:” רמ"י רואה בחיוב את צירוף חלק מהשטחים המבוקשים לתחום שיפוט העיר." בסיכום, רשות מקרקעי ישראל טוענים כי לא נדרשת הוספת השטח הצפוני לסח'נין מכיוון שישנן תוכניות אשר מספקות קרקע לכדי 1,000 יחידות דיור. רשות המקרקעין כן תומכת בהוספת שטח בדרום העיר בהיקף של 1,500 דונם, אשר 70% ממנו הוא בניהול רמ"י.

הבקשה ממתינה לועדת חקירה של משרד הפנים שאמורה לדון בפרטיה.

הנתונים והציטוטים שמתייחסים לפרטי הבקשה, כמו גם לתגובות משרד הפנים ורשות מקרקעי ישראל, לקוחים מאתר משרד הפנים - מנהל התכנון.

סחנין. צילום:cc-by gnuckx

סחנין. צילום:cc-by gnuckx
ישובים
יפתח לוין:

אורח לרגע שמחפש משמעות, בוגר לימודי סוציולוגיה במכללת עמק יזרעאל


תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם