תרגום לערבית الترجمة للعربية

קול אחר בנופית: לתכנן בשיתוף עם משפחת חוואלד

صوت اخر في نوفيت

נושא

זו הזדמנות לתושבי נופית ומשפחת חוואלד לייצר יחד תוכנית שתתאים לאופי היישוב בנופית ותענה גם  על צרכיה של המשפחה.

כתבו תושבי נופית: דבורה שמואלי, טובה דויד ויוסי שניר

אחד הנושאים העיקרים שעולים לקראת הבחירות לוועד היישוב הוא הפיתוח העתידי של אזור המגורים של משפחת חוואלד הממוקם במבואות היישוב.

נדהמנו לשמוע את קולות השיח הגזעני והבוטה נגד מציאת פתרון להקמת מגורים על הקרקעות הפרטיות השייכות למשפחת חוואלד (ללא קשר לרשימה זו או אחרת).  שיח גזעני זה מחלחל לכל שכבות הגיל, ובכל מרחב היישוב, והוא מאפיין חברה מפוחדת, אגרסיבית, מסוגרת וחסרת פתיחות לאחר.

אנו מאמינים שאפשר לנהל דיון בצורה אחרת, צורה המבטאת שיח הומני וחתירה למציאת פתרון המקובל על כל הצדדים, כיאה לחברה  פלורליסטית במדינה יהודית ודמוקרטית של שנת 2012.

אנו רוצים להשמיע קול אחר - - קול שקט וחזק, ובטוחים שיש רבים כמונו החושבים כך. לצערנו, הקולות השקולים אינם נשמעים מול 'רעם התופים'  שמשמיעים חלק מתושבי נופית. קולות אלו מלווים כאמור, בתסריטי אימה עתידיים ובדיסאינפורמציה לגבי מה שמתרחש בפועל. 

העובדות:

משפחת חוואלד - רקע

 • בני משפחת חוואלד מתגוררים על קרקע בבעלות משפחתם מזה עשרות שנים. קרקעות אלו רשומות בטאבו על שם איסמעיל סולימאן חוואלד, אב המשפחה שגילו כמאה שנים. איסמעיל חוואלד מתגורר במקום יחד עם רעייתו בצריף רעוע עד עצם היום הזה.
 • השטח השייך למשפחת חוואלד הוא צמוד דופן ליישוב נופית וממוקם בתוך גבולות נופית מימין לכביש הראשי בנסיעה לכיוון נופית. 
 • בני משפחת חוואלד מונים 12 משקי בית עם 57 נפשות. הם מתגוררים בצריפים שחלקם הוקמו לפני שנת 1965 ולא ניתן חוקית להרסם. המשפחות חיות בתנאים קשים ללא חשמל, וללא ביוב מוסדר.
 • סה"כ שטח בבעלות הפרטית של משפחת חוואלד עומד על 26.5 דונם.
 • משק החי של משפחת חוואלד שמנה כ-100 כבשים, חוסל ברובו לפני כשנה. כיום  מחזיקה המשפחה כ-10 כבשים ועיזים וחיות אחרות לצריכה עצמית. כמו כן קיים מטע זיתים שגם הוא משמש לצריכה ביתית. פרנסת משפחות חוואלד מבוססות בעיקרה על עבודה מחוץ לנופית.
 • ילדי משפחת חוואלד לומדים בבתי ספר ערביים שביישובי הסביבה.

ההיבט התכנוני

במהלך השנים הגישה משפחת חוואלד ארבע בקשות להפשרת שטח לבנייה. הבקשה האחרונה התייחסה לשטח של פחות מתשעה דונם  (8,858 מ"ר)  מתוך 26.5 דונם שבבעלותה.  התכנית הייתה לצרכי מגורים בלבד. הקצאת הקרקע למבנה ציבור בתחום התכנית שלה היה על פי הוראות חוק התכנון והבנייה. השטחים הציבוריים המהווים 40% מסכ"ה שטח התכנית יופקעו מהמשפחה  ולמועצה האזורית זבולון הסמכות לקבוע  ולתכנן את אופי השימוש בשטח זה. 

התוכנית נדחתה ע"י המועצה האזורית זבולון ועל ידי הוועדה המחוזית חיפה. הדחייה הייתה על בסיס הטענות הבאות:

 • מיצוי עתודות קרקע – עדיין לא מוצו כל עתודות הקרקע בישוב נופית
 • משפחת חוואלד יכולה לעבור לכפר חוואלד הסמוך
 • שטח התוכנית מיועד לגן לאומי על פי  תוכנית מתאר ארצית  8 (תמ"א/(8
 • התכנית לא עומדת בתנאים  שקבעה תמ"א/35
 • שיקולי בעלות על הקרקע,  והרלוונטיות הנודעת להם בתהליך התכנוני

בעקבות הדיון בפני ועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובניה נפסלו מרבית הטענות התכנוניות נגד התכנית שהגישה משפחת חוואלד למעט היבטים טכניים הקשורים לאופן עריכת התכנית שבסמכות המועצה אזורית זבולון. בסיכום ההחלטה המנומקת והממצה שניתנה בוועדת הערר בסוף 2010 נאמר:

"התוצאה היא אפוא כי הערעור נדחה. אנו סבורים כי על המשיבה 2, הועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון, להגיש תכנית חדשה בהתאם להוראת תמ"א 35 ובהתאם לכל הוראה אחרת החלה על שטח התוכנית. הוועדה המחוזית תשוב ותידרש לבחינתה בכפוף לאמור בהחלטה זו".

בנוסף, במסגרת החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה מחודש אוקטובר 2012 בעניין אישור תכנית המתאר למחוז חיפה  6(תמ"מ/6(  נאמר:

"המועצה סבורה שיש לפעול לקידומו של מענה תכנוני למגורי תושבי חוואלד, המצויים ברצף לשטח הפיתוח של היישוב נופית, וקוראת לעריכתה של תכנית מקומית שתאפשר זאת."

 

משמעות דברים אלה היא, כי המשך פיתוח נופית תלוי במתן מענה תכנוני ראוי ופיתוח השטח  שבבעלות משפחת חוואלד, במסגרת התכנית הכוללת של נופית. במידה ולא ייעשה כך, באפשרותה של משפחת חוואלד לעתור לבית המשפט בטענה לאי קיום ההחלטות הנ"ל של מוסדות התכנון הקוראות לקידום פתרון תכנוני לתביעותיהם.

מאבקה של משפחת חוואלד כיום הוא לא על התוכנית שנדחתה - אלא על יישום המלצת הוועדה הארצית לתכנון ובניה הקוראת למציאת פתרון תכנוני למגורי המשפחה.    ההתייחסות לגבי השטח של משפחת חוואלד בתמ"מ 6, בנוסף להנחיית וועדת הערר הארצית, יצרה מצב בו יהיה קשה מאוד לתכנן את המשך פיתוח נופית מבלי לכלול את השטח השייך למשפחת חוואלד בתוכנית.

זו הזדמנות לתושבי נופית ומשפחת חוואלד לייצר יחד תוכנית שתתאים לאופי היישוב בנופית ותענה גם  על צרכיה של המשפחה.

ההערכות המקצועיות שלנו מביאות אותנו למסקנה כי משפחת חוואלד תקבל בסופו של דבר אישור לבנות על הקרקעות השייכות להם, בשיתוף נופית או בלעדיה. בנוסף, פתוחה בפני המשפחה הדרך לעתור לבג"ץ על אי קיום המלצותיה של המועצה  הארצית לקידום פתרון תיכנוני למגוריהם.

הצעתנו היא לפתח שיתוף פעולה חיובי בין נופית לבין משפחת חוואלד כדי שהשטח יתוכנן בצורה ההולמת את צרכי המשפחה וגם את אלה של קהילת נופית, וזאת בהתאם לאופיו הפיזי של היישוב שלנו, ותוך כדי הצמדות לכללי התכנון הנותנים דגש לתכנון סובלני ובשיתוף כל הגורמים הנוגעים בדבר. לדעתנו שוויון הזדמנויות הינו תנאי הכרחי לשכנות טובה.

עוד בנושא:  דעות של תושבים בנושא הבדואים בנופית

הכניסה ליישוב. באדיבות: אתר הבית של ישוב נופית
צילום: דוד שי

على مدى السنوات قدمت عائله خوالد اربع طلبات لتخصيص ارض للبناء والطلب الاخير كان لاقل من 9 دونمات من اصل 26.5 دونم من ممتلكاتهم. والخريطه كانت بغرض بناء مساكن فقط وتخصيص ارض لمبان عامه

كتبه سكان نوفيت: دفورا شمؤلي/  طوفا ديفيد/  وفايس سنير

ترجمة من العبرية: علي عجمية

احدى القصايا الاساسية التي تعلو  قبيل الانتخابات للجنة البلدة (نوفيت) هو التطوير المستقبلي للمنطقة السكنيه لعائلة خوالد الموجوده على مشارف البلد.

يدهشنا سماع الصوت العنصري الصارخ ضد ايجاد حل لاقامة مساكن على الاراضي الخاصه التابعه لعائلة خوالد (بدون علاقه لقائمه او اخرى)، الجدل العنصري يتخلخل لكل الاجيال وعلى امتداد مساحة القريه، هو يميز جماعه خائفه، عدوانيه، ومنطويه على نفسها وغير منفتحه على الاخرين.

نحن نؤمن بامكانية ادارة نقاش بشكل اخر،شكل يبدو كجدل انساني والسعي لايجاد حل مقبول على جميع الاطراف ويليق بمجتمع تعددي بدوله يهوديه وديموقراطيه لعام 2012 ، نريد سماع صوت اخر صوت منخفض وقوي ومتأكدين بوجود كثيرين يفكرون مثلنا.

للاسف الاصوات المعتدله لا تسمع امام "رعد الطبول" التي تسمع من بعض سكان نوفيت، هذه الاصوات تصاحبها سيناريوهات رعب مستقبليه وتضليل في المعلومات.

الحقائق: عائلة خوالد –خلفيه:

ابناء عائلة خوالد يسكنون على ارض بملك العائله منذ عشرات السنين، هذه الاراضي مسجله بإسم اسماعيل سليمان خوالد في الطابو، والد العائله عمره 100 سنه. اسماعيل خوالد يقطن في المكان مع زوجته في بيت خشبي بالٍ حتى يومنا هذا. الارض التابعه لعائلة خوالد محاذيه لقرية نوفيت وتقع في حدود نوفيت من الجهه اليمنى للشارع الرئيسي باتجاه نوفيت.

ابناء عائلة خوالد مؤلفون من 12 بيت و57 نسمه يقطنون في اكواخ اقيم قسم منها قبل سنة 1965 من ناحيه قانونيه لا يمكن هدمها. تعيش العائلات بظروف قاسيه بدون كهرباء وخدمات جمع نفايات او شبكات تصريف. مساحة الارض المملوكه من قبل العائلة 2605 دونم ، الثروه الحيوانيه للعائله 100 رأس غنم والذي تم القضاء على معظمها منذ سنه، اليوم تملك العائله 10 اغنام وماعر وحيوانات اخرى للاستهلاك الذاتي. مصدر رزق العائله يعتمد على الاشغال خارج نوفيت واولاد العائله يتعلمون بمدارس عربيه قريبه.

الجانب التخطيطي

على مدى السنوات قدمت عائله خوالد اربع طلبات لتخصيص ارض للبناء والطلب الاخير كان لاقل من 9 دونمات من اصل 26.5 دونم من ممتلكاتهم. والخريطه كانت بغرض بناء مساكن فقط وتخصيص ارض لمبان عامه في مجال الخريطه كان متعلق بحكم لجنة التخطيط والبناء. المساحات العامه مكونه من 40% من اجمالي الخارطه ستصادر من العائله، ومجلس اقليمي زفلون له السلطه لتحديد وتخطيط استخدام هذه الاراضي.

هذه الخريطه تم رفضها من قبل المجلس الاقليمي زفلون واللجنه اللوائيه حيفا وجاء الرفض على اساس الحجج التاليه: ا

ستنفاذ احتياط الاراضي. لم تستنفذ بعد جميع الاراضي في نوفيت

 وعائلة خوالد يمكن ان ترحل لقرية خوالد المجاوره.

مساحة الخارطه مخططة لتكون حديقه وطنيه حسب الخريطه الهيكليه (تما 8)

الخريطه لا تملك الشروط التي وضعتها (تما 35)

اعتبارات الملكيه على الارض،ومدى فعاليتها في عملية التخطيط

 

بعد الجلسه امام لجنة الاستئناف في لجنة التنظيم والبناء تم رفض جميع الحجج ضد الخارطه المقدمه من عائلة خوالد باستثناء الجوانب الفنيه المتعلقه بكيفية تحديد الخارطه وهي تخضع لسلطه مجلس زفولون وفي القرار المفصل الذي اتخذ بلجنة الاستئناف في اواخر 2010 قيل:
"الاستئناف رفض،نحن نتوقع ان المدعي الثاني-لجنه التخطيط والبناء زفلون- سيقديم خارطه جديده وفقًا للخطه رقم 35 وفقًا لكل قرارات اليت تنطبق على مساحه الخريطه. اللجنه القطريه تفحص وفق هذا القرار.

بالاضافه لقرار اللجنة القطرية للتخطيط والبناء من شهر اكتوبر 2012 بشأن الموافقه على الخريطه الهيكليه للواء حيفا تمام 6:

المجلس يعتقد بانه يجب العمل على خطه مساكن لسكان خوالد الموجودون او المرتبطون مع اراضي التطوير في نوفيت وتنادي بتعديل خارطه محليه تمكن هذا الارتباط.

معنى هذه الاقوال ان استمرار تطور نوفيت معلق بجواب تخطيطي مقبول وتطوير المنطقه المملوكه من عائلة خوالد وفي اطار الخريطه الاجماليه لنوفيت، واذا لم ينفذ هذا باستطاعتها الاستئناف للمحكمه بدعوى عدم الامتثال لقرارات لجان التخطيط التي تنادي بتقديم حل تخطيطي لادعائاتهم.

نضال العائله اليوم ليس على الخريطه التي تم رفضها بل على تنفيذ توصيه لجنة التخطيط والبناء القطرية التي تنادي بايجاد حل تخطيطي لمساكن العائله والاخذ بعين الاعتبار ارض العائله في خطة تمام 6 بالاضافه لتوجيه لجنة الاستئناف الوقطرية، كل هذا خلق وضع يصعب استمرارية تخطيط وتطوير نوفيت من دون ادخال الاراضي التابعه لعائله خوالد في الخريطه. هذه فرصه لسكان نوفيت وعائله خوالد لخلق خارطه تتلائم مع طبيعة نوفيت واحتياجات العائله.

تقيماتنا المهنيه تقودنا للاستنتاج ان العائله في نهاية المطاف تحصل على ترخيص بناء على اراضيها بموافقة نوفيت او رفضها وايضًا ان الطريق مفتوح امام العائله للاستئناف لمحكمة العدل العليا على عدم تنفيذ توصية اللجنة القطرية لتقديم حل تخطيطي لمساكنهم.

اقتراحنا ايجاد تعاون ايجابي بين نوفيت وعائلة خوالد لكي يتم تخطيط المساحه بشكل مناسب لاحتياجات العائله ونوفيت وبموجب الطبيعه الماديه لسكننا. وعند التمسك بقواعد التصميم التي تعطي التأكيد على الصبر والتعاون بين جميع الاطراف المعنية نعتقد ان تكافؤ الفرص هو شرط ضروري لجوار جيد.

 

 

 

הכניסה ליישוב. באדיבות: אתר הבית של ישוב נופית
צילום: דוד שי
תיוג
ישובים
יוסי שניר:

תושב נופית


טובה דויד:

תושבת נופית


דבורה שמואלי:

תושבת נופית


תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם