הצעת חוק: עידוד רשויות מקומיות להקים מפעלים בפריפרייה

נושא

 

הצעת חוק לעידוד מפעלים מספקי תעסוקה הונחה השבוע על שולחן הכנסת במטרה לעגן בחקיקה הטבות שיעודדו יזמים ובעלי מפעלים לפתח את עסקיהם בפריפריה. בין השאר מגדירה הצעת החוק כעומדים בתנאי הסף מפעלים המעסיקים לא פחות מ-100 עובדים, מבין תושבי הרשויות המקומיות בפריפריה שבתחומם פועל המפעל ולא פחות משני שליש המתגוררים ביישובים סמוכים. בנוסף מוצע לקבוע הוראת שעה לתקופה של שנתיים ולפיה מפעל מספק תעסוקה לא יידרש לעמוד בתנאי של ייצוא 25% מתוצרתו על מנת להיות זכאי למענק לפי חוק עידוד השקעות הון.


 

בהצעת החוק סעיף המקנה לרשויות המקומיות סמכות לקבוע הנחה בשיעור של 50% למפעל מספק תעסוקה בתחומה לגבי נכסים מסוג תעשייה, משרדים, שירותים, מסחר ומלאכה. אוצר המדינה ישפה את הרשות בשל ההנחה האמורה. הנחה זהה למפעלים תינתן גם בעריפי המים שנקבעו לפי חוק המים וחוק תאגידי המים והביוב. במקרה זה יקבלו הרשויות שיפוי מהאוצר בהתאם לכללים שיקבעו שר הפנים ושר האוצר.

 

ראש המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן צביקה כהן בירך על המהלך: "הצעה זו צפויה לתרום רבות לפיתוח הפריפריה בכלל והגליל ותפן שבתוכו בפרט. לנו הרשויות המקומיות יהיה גב ממשרדי הממשלה, לתת את ההנחות ההכרחיות לעסקים ומפעלים שמסייעים בפרנסת עשרות אלפי משפחות בלב הפרירפריה בגליל ובנגב. אין לי ספק שהירתמות הצדדים והסכמה למהלך בכנסת ובממשלה יביאו פיתרון חשוב לתעסוקה בפריפריה ואף יעודדו הקמת מפעלים ועסקים חדשים כתשתית תעסוקתית להבאת אוכלוסייה חדשה לפריפריה".

  

הצעת החוק הוגשה ביוזמת חברי הכנסת: משה גפני, דוד אזולאי, רוחמה אברהם-בלילא, יצחק וקנין, שי חרמש ראלב מג'אדלה, ציון פיניאן, פניה קירשינבאום, מירי רגב, אבישי ברוורמן, אילן גילאון, מסעוד גנאים ועמיר פרץ.

 

עוד בנושא:

תוספת אוכלוסיה ומקומות עבודה לא תשפר את מצב הפריפריה. מה כן ניתן וצריך לעשות לפיתוח הפריפריה? מוזנחים בקצות הארץ / עמית הרפז

 

/

מפעל

מפעל

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם