יובל אלעד يوفال إلعاد

מייסד ומוביל את התנועה הפוליטית חברתית "המשולש החברתי" yuvalelad@gmail.com

כל הבלוגים كل المدونات

אחריות מודרנית 27.7.11

 
יוזמה במרצ – ועדה תלת מגזרית – אחריות מודרנית
 
למדינת ישראל  אין כיום מדיניות ברורה ועדכנית כלפי הכוחות החברתיים הפועלים בשטחה. לצד המגזר הציבורי, מתפתחת באופן עקבי חברה אזרחית פעילה שפועלת ומשפיעה על כולנו באמצעות עמותות, קרנות ומלכ"רים (מוסד ללא כוונת רווח).
 
החברה האזרחית, ששייכת בהגדרה נוספת למגזר השלישי, מקיימת דו שיח של חירשים עם המגזר הציבורי, וזאת מכיוון שהמגזר הציבורי אינו בשל דיו לנהל את שיתוף הפעולה בצורה בוגרת ונכונה. התוצאה היא אנדרלמוסיה, בזבוז משאבים, חוסר צדק ומאבקי כוחות מיותרים.
 
בנוסף, מתנהל דו שיח מוגבל נוסף עם המגזר העסקי. רבים יגידו שיש שיתופי פעולה רבים ויפים בין שלושת המגזרים, (שולחנות עגולים)  אך שיתופי הפעולה מתרחשים היום רק כאשר המגזר הציבורי מזהה כוח כלכלי מובהק או כאשר האינטרסים המשותפים בלתי ניתנים עוד להתעלמות. בפועל אין למדינה מדיניות ברורה לגבי שני המגזרים :
המגזר העסקי והמגזר השלישי, וזאת בגלל שהכוחות האלה מעמידים כביכול את המדינה במבוכה ומשקפים בעצם קיומם את חוסר הצלחתה.
 
"הועדה התלת מגזרית" היא פיילוט המתהווה בימים אלה, שמטרתו להפגיש את נציגי שלושת המגזרים הפועלים באותה העיר ולכונן בסיס לשיתופי פעולה ביניהם. הוועדה מייצרת הזדמנות לשיח משותף ולקבלת תמונה אמיתית ועדכנית לגבי הכוחות הפועלים בכל עיר ולגבי האיכויות הטמונות בהם. הועדה פועלת על בסיס סטטוס קוו. לכל מגזר נשמרת האוטונומיה הטבעית שלו וכל שינוי דורש החלטה משולשת.  בתחילת הדרך חתרתי לייצר הצעת חוק בנושא אך לאחר חשיבה משותפת עם חברת הכנסת עם זהבה גלאון הוחלט לייצר ועדה את הוועדה התלת מגזרית.
 
התפיסה שאותה שותפי במרצ ואני רוצים לקדם על ידי מודל זה, מעמידה את שאלת האחריות של המגזר הציבורי באור חדש. משמעותה של האחריות המודרנית הזו, אינה חזרה של המדינה לשליטה בכל התחומים והצרכים, כי אם הכרה בכוחות הפועלים ויצירת מאזן נכון וצודק שלהם.  
 
חלוקת תפקידים לא היררכית בין המגזרים, במסגרת הוועדה התלת מגזרית, תגרום למינוף הכוחות הייחודיים של כל מגזר ולאיזון חולשותיו. לא נדרש כל תקציב ולא התארגנות מסורבלת. כל שדרוש הוא שינוי תפיסתי והנהגה אמיצה ובוגרת של המגזר הציבורי.
 


social justice.jpg

social justice.jpg

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
CAPTCHA
בדיקה זו מיועדת לוודא שהינך חי ונושם ואינך מחשב המפיץ ספאם